Nawiewniki wrębowe Regel-air®

Regel-air Polska
date: 2024-03-03 11:00:54
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/aetivs01/public_html/domains/regel-air.pl/public_html/app/sql.php
line: 364

Kontakt

REGEL-air® POLSKA

Przedstawiciel Krajowy
Grzegorz Falkowski
biuro:

Al. Wyszyńskiego 50
85-620 Bydgoszcz
tel.: 52 328 23 71
e-mail: biuro@regel-air.pl